Lubuskie Fakty
» AKTUALNO¦CI | » OGŁOSZENIA | » GALERIE ZDJĘĆ | » HUMOR
InformacjeRedakcja


Info
ekran: 1024x768
min. IE 7, FF 2
polskie zn. ISO 8859-2
info@lubuskiefakty.pl

Nasz provider
 
Aktualnosci
Przewoził busem ...23 osoby
2013-09-16 14:19:28 / Strzelce Krajeńskie
   Strzeleccy policjanci dziÄ™ki swojej czujnoĹ›ci uniemoĹĽliwili dalszÄ… jadzÄ™ kierowcy furgonu marki MAN, który przewoziĹ‚ 23 osoby do pracy sezonowej. To sytuacje, które powinny być bezwzglÄ™dnie eliminowane z ruchu drogowego. Nieodpowiedzialna podróĹĽ mogĹ‚a zakoĹ„czyć siÄ™ tragicznie.   [więcej...]
16-latek z problemami
2013-03-08 09:38:53 / Strzelce Krajeńskie
   Policjanci strzeleckiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej 16-letniego mieszkaĹ„ca gminy Zwierzyn, który prowadziĹ‚ pojazd bez uprawnieĹ„ i miaĹ‚ blisko promil alkoholu w organizmie. Sprawa trafi do SÄ…du.   [więcej...]
Zbiórka krwi w Strzelcach Krajeńskich
2013-02-28 15:41:44 / Strzelce Krajeńskie
   W ramach kampanii „Podaruj kroplÄ™ MiĹ‚oĹ›ci” Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Biuro w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 05 marca 2013 r. organizuje zbiórkÄ™ krwi, która odbÄ™dzie siÄ™ w UrzÄ™dzie Miejskim w Strzelcach KrajeĹ„skich, ul. Al. WolnoĹ›ci 48 (sala na parterze) w godz. 8.00 – 12.00.   [więcej...]
Arsenał w mieszkaniu
2013-02-26 16:31:02 / Strzelce Krajeńskie
   Strzeleccy policjanci wezwani zostali do jednego z mieszkaĹ„ z powodu awantury domowej. Nam miejscu okazaĹ‚o siÄ™, ĹĽe 37-letni mieszkaniec bloku, majÄ…c ponad 3 promile alkoholu, nie tylko wszczÄ…Ĺ‚ awanturÄ™, ale i zgromadziĹ‚ w swoim pokoju pokaÄ˝ny arsenaĹ‚ militariów. Mężczyzna odpowie za nielegalne posiadanie broni i amunicji.   [więcej...]
Konsekwencje jazdy po alkoholu
2013-02-17 12:53:09 / Strzelce Krajeńskie
   Policjanci strzeleckiej drogówki zatrzymali mężczyznÄ™ poszukiwanego dwoma listami goĹ„czymi z sÄ…dowymi zakazami prowadzenia pojazdów. Mężczyzna jechaĹ‚ motorowerem majÄ…c prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. NietrzeÄ˝wy spÄ™dziĹ‚ noc w policyjnym areszcie.   [więcej...]
Kierował autem z 4 promilami
2013-01-22 13:42:27 / Strzelce Krajeńskie
   DziÄ™ki policjantowi strzeleckiej Komendy, moĹĽliwe byĹ‚o wyeliminowanie kolejnego kierowcy, który zdecydowaĹ‚ siÄ™ wsiąść za kóĹ‚ko na podwójnym gazie. Tym razem skrajnÄ… nieodpowiedzialnoĹ›ciÄ… wykazaĹ‚ siÄ™ 33-letni mieszkaniec Strzelec KrajeĹ„skich, który przewoĹĽÄ…c dwójkÄ™ pasaĹĽerów, majÄ…c w organizmie ponad 4 promile alkoholu.   [więcej...]
Komenda w Strzelcach Krajeńskich otwarta
2012-11-19 10:18:07 / Strzelce Krajeńskie
   Zmodernizowana siedziba Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach KrajeĹ„skich otwarta. Budynek, którego remont przeprowadzono za kwotÄ™ niemal 5 mln zĹ‚, speĹ‚nia wszystkie wymagania i standardy, a jego oddanie zakoĹ„czyĹ‚o modernizacjÄ™ obiektów lubuskiej Policji w powiecie strzelecko-drezdeneckim.   [więcej...]
Matka z 4 promilami opiekowała się synem
2012-11-02 13:18:28 / Strzelce Krajeńskie
   Pijana 26-letnia matka opiekowaĹ‚a siÄ™ 6-letnim synem. Kobieta miaĹ‚a prawie cztery promile alkoholu. Dziecko trafiĹ‚o do Pogotowia Rodzinnego.   [więcej...]
Demolka po pijanemu
2012-07-30 12:21:04 / Strzelce Krajeńskie
   22-letnia pijana dziewczyna weszĹ‚a do sklepu spoĹĽywczego i zrzucaĹ‚a wszystko, co wpadĹ‚o jej w rÄ™ce. SĹ‚oiki z przetworami rzucaĹ‚a w kierunku policjantów, którzy przyjechali na interwencjÄ™. Funkcjonariusze zatrzymali kobietÄ™, która za swój czyn odpowie przed sÄ…dem.   [więcej...]
Kombajnem z promilem
2012-07-23 10:27:53 / Strzelce Krajeńskie
   Prawie promil alkoholu w organizmie miaĹ‚ kierowca kombajnu, który jadÄ…c drogÄ… z otwartym urzÄ…dzeniem do koszenia uderzyĹ‚, a potem zahaczyĹ‚ i wyrwaĹ‚ z korzeniami czterometrowÄ… choinkÄ™. Strzeleccy policjanci znaleÄ˝li mężczyznÄ™ na polu za kierownicÄ… maszyny podczas koszenia rzepaku.   [więcej...]
Z promilem prowadził autobus
2012-06-26 12:13:49 / Strzelce Krajeńskie
   Ponad promil alkoholu miaĹ‚ kierowca autobusu, zatrzymany w poniedziaĹ‚ek rano przez policjantów ze Strzelec KrajeĹ„skich. 54-latek wyruszyĹ‚ skoro Ĺ›wit, aby przewieĽć pracowników do gorzowskich zakĹ‚adów vw.   [więcej...]
Akt oskarĹĽenia za nielegalne oprogramowanie
2012-04-23 10:01:08 / Strzelce Krajeńskie
   35 zarzutów i akt oskarĹĽenia to finaĹ‚ sprawy prowadzonej przez policjantów z sekcji do Walki z PrzestÄ™pczoĹ›ciÄ… GospodarczÄ… strzeleckiej komendy. Sprawca spowodowaĹ‚ straty o Ĺ‚Ä…cznej wartoĹ›ci prawie 30 tysiÄ™cy zĹ‚otych. Grozi mu kara nawet 5 lat pozbawienia wolnoĹ›ci.   [więcej...]
Szajka kradnÄ…ca palety zatrzymana
2012-03-17 19:29:47 / Strzelce Krajeńskie
   Policjanci z Komisariatu Policji w Dobiegniecie postawili zarzuty piÄ™ciu mĹ‚odym mężczyznom, którzy w marcu na terenie Dobiegniewa kradli drewniane palety. Do zdarzenia doszĹ‚o na poczÄ…tku marca. Na policjÄ™ wpĹ‚ywaĹ‚y kolejne zgĹ‚oszenia o kradzieĹĽach drewnianych palet. Jeden z pokrzywdzonych, rozpoznaĹ‚ swoje palety, które zginęły mu kilka dni wczeĹ›niej. PowiadomiĹ‚ o tym funkcjonariuszy.   [więcej...]
Sawicki nowym burmistrzem Strzelec Krajeńskich
2012-02-06 10:43:03 / Strzelce Krajeńskie
   Strzelce KrajeĹ„skie majÄ… nowego burmistrza. W niedzielnym gĹ‚osowaniu wybrany zostaĹ‚ nim peĹ‚niÄ…cy obowiÄ…zki burmistrza WiesĹ‚aw Sawicki. UzyskaĹ‚ on 51,72% gĹ‚osów. Nowy burmistrz jest czĹ‚onkiem Platformy Obywatelskiej, w wyborach startowaĹ‚ z wĹ‚asnego komitetu. Oddano na niego 2457 waĹĽnych gĹ‚osów.   [więcej...]
W Strzelcach wybiorÄ… burmistrza
2012-02-02 19:53:04 / Strzelce Krajeńskie
   W niedzielÄ™ wybrany zostanie nowy burmistrz Strzelec KrajeĹ„skich. O stanowisko ubiega siÄ™ czterech kandydatów. Lokale wyborcze czynne bÄ™dÄ… od godziny 8 do 22.   [więcej...]
Ukradli 3 tysiÄ…ce litrĂłw oleju
2012-01-30 10:26:19 / Strzelce Krajeńskie
   Aktem oskarĹĽenia zakoĹ„czyĹ‚a siÄ™ sprawa przeciwko dziewiÄ™cioosobowej grupie, która w ciÄ…gu czterech miesiÄ™cy 2011 roku dokonaĹ‚a kradzieĹĽy okoĹ‚o 3 tysiÄ™cy litrów oleju napÄ™dowego.   [więcej...]
Odpowiedzą za znęcanie się nad chłopcem
2012-01-29 14:04:38 / Strzelce Krajeńskie
   Prokuratura skierowaĹ‚a do sÄ…du akt oskarĹĽenia przeciwko 34-letniej matce oraz jej 27-letniemu konkubentowi, którzy znÄ™cali siÄ™ nad 8-latkiem. O znÄ™caniu psychicznym i fizycznym nad maĹ‚oletnim chĹ‚opcem strzelecka policja  zostaĹ‚a powiadomiona we wrzeĹ›niu 2011 roku. W sprawie wszczÄ™to postÄ™powanie.   [więcej...]
Nowy burmistrz Strzelec wybrany będzie 5 lutego
2011-12-03 11:14:48 / Strzelce Krajeńskie
   Prezes Rady Ministrów wydaĹ‚ rozporzÄ…dzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Strzelec KrajeĹ„skich. Zgodnie z dokumentem mieszkaĹ„cy wybiorÄ… nowego burmistrza 5 lutego 2012 roku.   
Oszust na terenie Strzelec Krajeńskich
2011-11-28 09:29:41 / Strzelce Krajeńskie
   W piÄ…tek do mieszkanki Strzelec KrajeĹ„skich, okoĹ‚o godziny 13.00, zatelefonowaĹ‚ mężczyzna. MówiĹ‚, ĹĽe jest jej kuzynem i miaĹ‚ wypadek samochodowy. UprzedziĹ‚, ĹĽe sÄ… mu potrzebne pieniÄ…dze i przyĹ›le po nie kolegÄ™. Mężczyzna podajÄ…c siÄ™ za przedstawiciela zawodów prawniczych wyĹ‚udziĹ‚ od niej 12 tys. zĹ‚otych.   [więcej...]
Sawicki tymczasowym burmistrzem Strzelec Kraj.
2011-11-27 17:30:54 / Strzelce Krajeńskie
   Do Lubuskiego UrzÄ™du Wojewódzkiego wpĹ‚ynęły dokumenty z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z nimi Premier Donald Tusk wyznaczyĹ‚ do peĹ‚nienia funkcji Burmistrza Strzelec KrajeĹ„skich Pana WiesĹ‚awa Marka Sawickiego. Stanowisko to bÄ™dzie peĹ‚niĹ‚ on do czasu wyboru nowego burmistrza.   [więcej...]

rekordów: 35, strona 1 z 2

<<<  -  1  2  -  >>>

 
Reklama

Dodaj nowe ogłoszenie


Reklama

Pogoda
Pogoda w Gorzówie Wielkopolskim

Pogoda w Zielonej Górze

Kursy walut
 1 USD = PLN
 1 EUR = PLN
 1 CHF = PLN
 1 GBP = PLN

 

PolecamyPolecamy

Top 10 Speedway Typera
1. RadioZachod

220 pkt.

2. gringo

205 pkt.

3. buszmenwsk

205 pkt.

4. Strong70KSF

200 pkt.

5. wiola7

200 pkt.

6. kruczkiee

195 pkt.

7. malarz81

195 pkt.

8. popieljan

190 pkt.

9. Irek

185 pkt.

10. leon

185 pkt.

Pełna lista wynikówLinki: kostka brukowa | bramy garażowe zielona góra | katalog stron seo | fotografia ¶lubna zielona góra